Cargonizer-integrasjon

Vi har laget en integrasjon mot Logistras Cargonizer-system for EDI/frakt.
Med Logistra Cargonizer kan du knytte sammen èn eller flere fraktløsning fra flere leverandører, og med Shopify-appen kan du da velge hvilke av disse du vil tilby dine kunder, og sette din egen pris.

Dersom du vil tilby valgfritt hentested, eller bruke appen til å definere fraktavtaler, krever Shopify at du har "Carrier Calculated Shipping" på din Shopify-plan.
Dette har du om du er på Shopify Advanced, eller du betaler Shopify-planen din årlig. Kontakt eventuelt Shopify direkte for å finne en løsning som passer deg, så du får aktivert Carrier Calculated Shipping.
Det anbefales også på det sterkeste å bestille en DirectPrint-boks fra Logistra, for å kunne skrive ut automatisk.

"For å bruke appen på best mulig måte, må du ha Carrier Calculated Shipping aktivert. Fås ved årlig betaling, ved å kontakte Shopify og betale $20/mnd, ELLER å bruke Shopify Advanced eller høyere."


Dersom du vil bruke appen for å overføre oppdrag, kan du definere ditt eget fraktvalg i Shopify (Settings - Shipping) - og velge å 'Fulfille'/fullføre ordren med CargonizE2. Da vil du enkelt kunne overføre fraktinformasjon til den/de leverandøren(e) du har avtale med og ønsker å bruke.
Dette valget gir imidlertid ikke kundene mulighet til å velge hvilket postkontor/butikk de ønsker å bruke, men er en tidsbesparende løsning for å lage fraktetiketter automatisk.

Appen kan også brukes til å kalkulere pris i sanntid til kunden i utsjekk. (Passer best for Wholesale, og B2B) - dette krever imidlertid at riktig vekt er satt opp på varene. 

 

Hvordan sette opp appen?

Se video her.

Først, finn frem din API-nøkkel fra Logistras Cargonizer.
Logg inn i cargonizer (https://cargonizer.no) og klikk "Innstillinger"Cargonizer innstillinger


Oppsett av appen:

   1. Velg en plan (Dersom du har flere lokasjoner, velg en plan som støtter flere lokasjoner under Billing.)
   2. Configuration:
    Access: Legg inn API-nøkkel fra Cargonizer
    Settings: Velg om du vil ha service partners (avhentingssteder/pick-up points) og hvor mange.
    Return Address: Velg om du vil overstyre returadressen, eller om det skal være samme som avsender.
   3. Locations
    Konfigurer alle avsenderstedene dine – hvis noen mangler, og en kunde har valgt et produkt herfra, vil fullfilment feile.
   4. Transport Agreements (Frakttyper du vil tilby)
    Add Agreement:
    Her hentes alle fraktmulighetene dine hos Logistra Cargonizer opp.
    Legg til fraktmulighetene du ønsker å benytte deg av, uavhengig av om du vil tilby dem til kunden eller ikke.
    Velg om du vil overstyre navnet på fraktproduktet:
    Transport Agreements
   5. Shipping Labels: Velg om shipping labels skal skrives ut automatisk, og hvor.
   6. Return Labels: Om du konfigurerer et produkt som støtter return labels, velg hvordan du ønsker dette – Per fraktlapp, eller per ordre – og om returfrakten automatisk skal settes opp til annet sted.
   7. Services: Velg eventuelle tilleggstjenester til din fraktavtale, eks. eVarsling for Brings klimanøytrale servicepakke.
   8. Calculated shipping rates: dette avgjør om produktet er synlig for kunden i Checkout eller ikke – og huker du av for «Enable Service Partners», vil tilgjengelige pick-up points vises med fraktvalget i utsjekk.
   9. Egendefinert prising. Dette krever at «Endable Calculated Shipping rates” er aktivert.
    Her kan du velge brytningspunkt på gratis frakt, fraktsatser, eller om du vil kalkulere pris til kunde.
    Eksempel for gratis frakt over 1000NOK:
    Pris-tier

Fulfillment:

Se video på hvordan fullføre en ordre her.