WordPress

Bestillingsskjema

Ved utfyllelse av dette skjemaet bekrefter du på vegne av selskapet angitt i "Firmanavn", bestilling av tjenesten "Managed WordPress 5GB" for angitte domene.


Tjenesten løper som ett årlig abonement og faktureres forskuddsvis for abonementsperioden.

Tjenesten inkluderer:
- Hosting av websider


Tjenesten inkluderer ikke: 
- Endring av Wordpress innhold/sider. Feilsøkning og retting av Wordpress installasjoner faktureres seperat etter forbruk.