Slik legger du til oversettelser

Velg temaet du vil oversette og trykk "actions" og deretter "edit code". Bla ned til du finner mappen "locales"

"Add a new locale" på "en.default.json" og kall den nb-NO

Deretter limer du inn riktig oversettelse og lagrer.

Man kan også lime riktig oversettelse direkte inn på en.default.json